Mary Kay Toilet bag

 • Yellow Toilet bag:
 • Material: Transparent PVC
 • Size: 21,5 x 15,5 x 5 cm
 • Orange Toilet bag:
 • Material: Nylon
 • Size: 18 x 3,5 x 11 cm
 • Pink Toilet bag:
 • Material: Textured PVC
 • Size: 19 x 11 x 9 cm
Order
 • Yellow Toilet bag:
 • Material: Transparent PVC
 • Size: 21,5 x 15,5 x 5 cm
 • Orange Toilet bag:
 • Material: Nylon
 • Size: 18 x 3,5 x 11 cm
 • Pink Toilet bag:
 • Material: Textured PVC
 • Size: 19 x 11 x 9 cm